Chrześcijańskie świadectwo wczoraj i dziś / red. Wojciech Guzewicz, Marcin Radziłowicz, Stanisław Strękowski.

Autor: Wojciech Guzewicz, Marcin Radziłowicz, Stanisław Strękowski

Typ publikacji: Monografia

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 320

ISBN : 9788360737309

Kategoria: