O wydawnictwie

Wydawnictwo Adalbertinum jest jednym z ważniejszych wydawnictw w Polsce północnowschodniej. Jego początki sięgają 1992 roku, kiedy to – na mocy papieskiej bulli Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 r. – powstała Diecezja Ełcka. W związku z tą sytuacją należało sukcesywnie uruchomić nowe struktury administracyjne. Jedną z nich jest właśnie Wydawnictwo Adalbertinum, które swą nazwą przywołuje patrona Diecezji Ełckiej. Od roku 2005, w związku z koniecznością wyodrębnienia działalności gospodarczej – w ramach kościelnej osoby prawnej jaką jest Diecezja Ełcka – Wydawnictwo funkcjonuje w ramach Centrum Oświatowo Dydaktycznego w Ełku, posługując się NIP (8481751591) i REGON (040022938-00040) wspomnianej jednostki administracyjnej.

Misją Wydawnictwa jest wspieranie ludzi nauki w promowaniu dokonań naukowych w kraju i za granicą oraz tworzenie dobrego wizerunku Diecezji Ełckiej. Poprzez wysokie standardy etyki publikacyjnej, rzetelności naukowej oraz prac edytorskich zapewniamy najwyższy poziom wydawanych materiałów naukowych i dydaktycznych.

Nasz profil wydawniczy to przede wszystkim recenzowane treści – w tym monografie naukowe, przekłady, czasopismo naukowe (Studia Ełckie ISSN: 1896-6896; ISSN 2353-1274 ON-LINE: www.studiaelckie.pl) – a także czasopisma społeczne (Martyria ISSN: 1428-1627: www.martyria.diecezja.elk.pl) oraz publikacje popularno-naukowe.

Nasze Wydawnictwo Adalbertinum na zaktualizowanej liście Wydawnictw MNiSW uzyskało 80 pkt! Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa to 67300.

Pragniemy również podzielić się radością, iż wydawane przez Wydawnictwo Adalbertinum czasopismo naukowe Studia Ełckie na zaktualizowanej liście Wydawnictw MNiSW uzyskało 20 pkt! 

Nasze publikacje oferujemy w księgarniach na terenie całego kraju oraz wielu księgarniach internetowych, w zakresie e-publikacji współpracujemy z czytelnią on-line ibuk.pl oraz platformą publio.pl. Sprzedaż wysyłkową prowadzimy też za pośrednictwem księgarni internetowej w ramach www.adalbertinum.centrumelk.pl i tam prezentujemy pełną ofertę wydawniczą.