Wojenne losy duchowieństwa katolickiego na Suwalszczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1944) / Wojciech Guzewicz.

Autor: Wojciech Guzewicz

Rok wydania: 2008

Liczba stron: 68

ISBN : 9788360737002

Kategoria: