Studia Ełckie

Studia Ełckie – jako samodzielny tytuł naukowy o profilu teologicznym i dostępie otwartym – ukazują się od 2006 r. stanowiąc zarazem kontynuację serii „Lux Veritatis” (1999) i „Ełckie Studia Teologiczne” (2000-2005). Oprócz tekstów teologicznych czasopismo to umożliwia publikowanie artykułów z takich dyscyplin naukowych, jak: nauki o kulturze i religii, nauki o komunikacji społecznej i mediach, pedagogika, prawo kanoniczne.

 

Wydawcą “Studiów Ełckich” jest Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum w Ełku.

 

Oryginalne prace naukowe drukowane są w działach: Artykuły, Materiały, Recenzje, Sprawozdania.

 

Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku angielskim.

 

Redakcja „Studiów” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją podstawową.

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazHum, CEEOL, CEJSH, Index Copernicus, Polska Bibliografia Naukowa, POL-index, ERIH PLUS. 

Czasopismo znajduje się na wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Za publikację w „Studiach” przyznawanych jest 20 punktów.

„Studia Ełckie” są czasopismem recenzowanym.

„Studia Ełckie” posiadają własną stronę internetową: www.studiaelckie.pl