WIARA A RACJONALNOŚĆ

Fachowa, ale i bardzo ciekawa książka o dwóch skrzydłach wiary i rozumu, stanowiąca nie tylko pogłębioną refleksję filozoficzną, ale i zachętę do zachowania w życiu właściwej równowagi, między wiarą i nauką, a także ich wzajemnym na nas oddziaływaniu. Wartościowa lektura dla ludzi myślących i poszukujących zrozumienia.

Książka ks. dra Marcina Sieńkowskiego przybliża zagadnienia z dziedziny filozofii religii, które nie były w ten sposób opracowane w literaturze filozoficznej. Problem poruszony w książce jest bardzo ważny zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, może inspirować do dyskusji, a także własnych przemyśleń.
/ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/Świadomość tego, że stosunek do wiary jest zależny nie tylko od treści wiary, ale też od przyjmowanej koncepcji racjonalności wciąż jest niewielki. Należy mieć nadzieję,
że monografia ks. dra Marcina Sieńkowskiego pozwoli lepiej zrozumieć ten fakt i obalić przynajmniej niektóre z mitów, jakie związane są z poznaniem naukowym, oraz uprzedzeń, jakie współcześnie towarzyszą wierze. /dr hab. Piotr S. Mazur profesor Akademii Ignatianum w Krakowie/

Cena: 35 zł

Zamówienia: wydawnictwo@centrumelk.pl

lub telefonicznie: 516080507 w dni robocze w godz. 10-16
SZCZEGÓŁOWA KARTA POZYCJI W KATALOGACH BIBLIOTEKI NARODOWEJ:

Dariusz Konopko