WKŁAD DIECEZJI EŁCKIEJ W MISYJNE DZIEŁO KOŚCIOŁA

Chrystus – pragnąc zbawienia wszystkich ludzi – i dzisiaj wysyła swych uczniów z Ewangelią, obdarzając ich światłem i mocą Ducha Świętego. Diecezja Ełcka jest mocno zaangażowana w to wielkie dzieło misyjne Kościoła. Z naszej diecezji Chrystus powołuje i wysyła misjonarzy i misjonarki aż po krańce ziemi. Są to kapłani fideidoniści, kapłani i bracia zakonni, siostry zakonne oraz osoby świeckie. Także duszpasterze i wierni naszej diecezji wspomagają misjonarzy i misjonarki poprzez pomoc duchową, ofiarowanie swoich cierpień w ich intencjach oraz wspierając materialnie. Czynią to poprzez Papieskie Dzieła Misyjne, agendy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, zgromadzenia zakonne czy bezpośrednio wspomagają konkretnego misjonarza.

            W publikacji Wkład diecezji ełckiej w misyjne dzieło Kościoła Autor dokonał swoistego bilansu dotychczasowych przedsięwzięć misyjnych w diecezji. Nie zatrzymał się jednak tylko na tym, co już od lat jest, ale przedstawił także kierunek ożywienia świadomości misyjnej, do której wszyscy jesteśmy nie tylko zaproszeni, ale przede wszystkim – zobowiązani na mocy chrztu świętego. Autor, zainspirowany kontaktami z misjonarzami, zgromadził bogate materiały, które zostały opisane w niniejszej książce. Misjonarze, misjonarki i wszyscy, którzy wybierają tę szczególną formę realizacji swego powołania głoszenia Dobrej Nowiny, aż po krańce świata, zazwyczaj pracują w cichości, bez rozgłosu i trudno jest opowiedzieć o ich pracy, a jednak – ich historie porywają nasze serca, a nawet często też zawstydzają. Pan Bóg posługuje się naszą niedoskonałością, aby dokonać wielkich dzieł pośród swoich wiernych.

Pragnę, by ta publikacja dotarła do jak najszerszego grona osób, zarówno zaangażowanych w dzieło misyjne Kościoła jak i tych, którzy okazjonalnie wspierają misje oraz tych, którzy jeszcze stoją z boku. Oby przyczyniła się do ożywienia zapału misyjnego w Kościele ełckim i nie tylko. Życzę, aby wczytując się w treść i zapoznając się z potrzebami Kościołów misyjnych, kształtować świadomość, że jesteśmy uczniami – misjonarzami z chrztu św., bierzmowania, angażując się w działalność misyjną w naszych parafiach, Kołach i grupach misyjnych. Niech te myśli także zainspirują każdą rodzinę, że tak jak Kościół z natury jest misyjny, tak również rodzina, która jest domowym Kościołem jest powołana do przekazywania wiary, dzielenia się nią w gronie rodziny i aż po krańce ziemi. Chrystus nam wszystkim ochrzczonym powierza życiowe zadanie: „Idź i głoś”!
/Słowo Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura SVD/

Wydawnictwo: Adalbertinum
Autor: ks. Tomasz Zajkowski
ISBN: 9788360737682
Format 210 mm
Liczba stron: 122
Wydanie: luty 2021
Oprawa broszurowa

Cena detaliczna 25 zł

lub telefonicznie: 516080507 w dni robocze w godz. 10-16
SZCZEGÓŁOWA KARTA POZYCJI W KATALOGACH BIBLIOTEKI NARODOWEJ:

Dariusz Konopko