Month: 8th kwiecień 2022

JUŻ JEST! JUBILEUSZOWA PUBLIKACJA EX VITA VITAE – W 30 ROCZNICĘ ISTNIENIA DIECEZJI EŁCKIEJ

Ex Vita vivit! (Z życia Boga żyje!) Publikacja pt. Ex Vita vivit! 30. rocznica diecezji ełckiej 1992-2022 to jedna z form upamiętnienia kolejnej rocznicy naszej diecezji. Podobne monografie