Ruch katolicko-społeczny na terenie diecezji łomżyńskiej w okresie XX-lecia międzywojennego / Wojciech Guzewicz.

Autor: Wojciech Guzewicz

Rok wydania: 2006

Liczba stron: 400

ISBN : 8360737002

Kategoria: