JUŻ JEST! JUBILEUSZOWA PUBLIKACJA EX VITA VITAE – W 30 ROCZNICĘ ISTNIENIA DIECEZJI EŁCKIEJ

Ex Vita vivit! (Z życia Boga żyje!)

Publikacja pt. Ex Vita vivit! 30. rocznica diecezji ełckiej 1992-2022 to jedna z form upamiętnienia kolejnej rocznicy naszej diecezji. Podobne monografie wydawano z okazji wcześniejszych rocznic i jubileuszy. Tym razem przekazujemy Czytelnikom zbiór tekstów przygotowanych specjalnie na to wydarzenie, tzn. że prezentowana monografia nie zawiera materiałów pokonferencyjnych, lecz tematy i problemy, których podjęcie zostało podyktowane zamiarem udostępnienia ich szerszemu gronu odbiorców, nie tylko związanych z Kościołem ełckim w jego trzydziestoletniej historii.

Do jej przygotowania zostało zaproszonych wiele osób: biskupów, prezbiterów, sióstr zakonnych, wiernych ze wspólnot parafialnych. W ten sposób udało się uwypuklić wiele aspektów z życia diecezji ełckiej. Niektóre z nich zostały omówione tylko w ramach ostatniego dziesięciolecia, a w połączeniu z materiałami opublikowanymi w 2012 r. z okazji 20. rocznicy diecezji ełckiej, stanowią kontynuację treści omawianych od początku istnienia tej struktury Kościoła.

Powstanie diecezji i jej funkcjonowanie przypisuje się woli i działaniu Opatrzności Bożej, dlatego zasadniczy tytuł książki Ex Vita vivit! podkreśla i uświadamia, że Kościół ełcki nie żyje sam z siebie, lecz z życia samego Boga. Bóg jest nie tylko jego źródłem (powstał on z Bożego nadania), ale również jego celem (gdyż do Niego pielgrzymuje).

Na strukturę książki składają się cztery części (pasterska, sprawozdawcza, naukowa, duszpasterska). W pierwszej z nich znajdują się wypowiedzi biskupów ściśle związanych z diecezją ełcką. Część druga stanowi refleksję sprawozdawczą, w której dominuje problematyka dzieł realizowanych w diecezji (związanych np. z edukacją, miłosierdziem, ekumenizmem, pasterzowaniem). W części trzeciej zostały zamieszczone artykuły naukowe, podejmujące różnego rodzaju problematykę, rozwijaną na przestrzeni trzech dekad Kościoła ełckiego (dotyczącą np. kapituł, powołania, seminarium duchownego, misjonarzy, małżeństwa, niektórych parafii, ks. Hamerszmita czy kard. Wyszyńskiego). Z racji podejmowanych tematów oraz sposobu ich opracowania (metody), a także wykorzystania materiałów źródłowych (oraz opracowań) – teksty tej części zostały poddane podwójnej recenzji naukowej i uzyskały pozytywną ocenę. W ostatniej części monografii znalazły się informacje o większości wspólnot modlitewno-formacyjnych istniejących (żyjących) w diecezji ełckiej. Dołączono do nich świadectwa osób, które owocnie wzrastają w poszczególnych grupach religijnych.

Autorom wszystkich tekstów składamy serdeczne podziękowania za opracowanie tematów, przygotowanie materiałów i życzliwą współpracę z redakcją. Recenzentom dziękujemy za kompetentną ocenę artykułów i cenne uwagi w zakresie omawianej problematyki.

Liczymy na życzliwe przyjęcie niniejszej publikacji, której treści, nawet jeśli teraz zostałby pominięte, z pewnością będą docenione w przyszłości, przy okazji kolejnych rocznic i jubileuszy diecezji ełckiej. Publikujemy ją z nadzieją, że zarówno współczesne, jak i następne pokolenia, będą zainteresowane poznaniem dziejów Kościoła, który zrodził ich do wiary.

W imieniu redakcji

Ks. Marcin Sieńkowski

Wydawnictwo: Adalbertinum
Opracowanie: Ks. dr M. Sieńskowski, ks. dr R. Sawicki (red. wydania: s. dr B. Szymańska OSB)
Recenzja: Prof. dr hab. W. Guzewicz (UWM Olsztyn), ks. dr hab. S. Strękowski (UKSW Warszawa)
ISBN: 9788360737705
Format: B5
Liczba stron: 708
Wydanie: kwiecień 2022
Oprawa broszurowa

Cena detaliczna 60 zł

Prosimy o informację dotyczącą wybranej opcji wysyłki:

płatność przelewem (koszt wysyłki DPD 10zł) czy za pobraniem (koszt wysyłki 19zł)

Przy wyborze płatności przelewem podajemy poniżej dane do rachunku:

Centrum Oświatowo Dydaktyczne
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

numer rachunku:  25 1240 5745 1111 0010 3801 0014

tytułem: Księga jubileuszowa

Łączymy wyrazy szacunku i pozdrowień

ekipa COD

 

Osoby zainteresowane publikacją zapraszamy:

  • do Księgarni św. Jerzego w Ełku (Pl. Katedralny 1 oraz ul. 3-go Maja 10) i w Suwałkach (Pl. Piłsudskiego 2)
  • do kontaktu telefonicznego: tel. 516080507 (w dni robocze w godz. 10-16)
  • do zamówienia e-mailem: wydawnictwo@centrumelk.pl

 

Dariusz Konopko