MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W PISMACH OJCÓW KAPADOCKICH

Bardzo ciekawa i aktualna publikacja ks. dr hab. Stanisława Strękowskiego  obejmuje trzy części: małżeństwo/a i rodzina, w tym prymat dziewictwa nad małżeństwem, małżeństwa mieszane oraz małżeństwa duchownych (w pierwszych wiekach była to praktyka dość powszechna) i kwestia celibatu (rozdział I); godność i przymioty małżeństwa, w tym jedność i nierozerwalność oraz cele zawierania małżeństw, a także takie kwestie jak cudzołóstwo, poligamia, rozwody, porzucanie dzieci i aborcja (rozdział II); zadania wychowawcze rodziny, wychowanie dzieci w Piśmie Świętym oraz budowanie Kościoła domowego (rozdział III). Warto dodać, iż treści te zostały opracowane na podstawie materiałów źródłowych (pisma Ojców Kapadockich). Tak rozpracowany temat obejmuje wiele problemów /Ks. Prof. W. Guzewicz/

Publikacja, jak wskazuje częściowo już jej tytuł, ma za zadanie szerokie ukazanie idei chrześcijańskiego małżeństwa, rodziny i wychowania dzieci w kontekście epoki w której żyli i działali Ojcowie Kapadoccy, a przede wszystkim w kontekście wyjątkowego rozwoju w owym czasie życia monastycznego i dziewiczego. Autor, mimo więc że skupia się zasadniczo na trzech wskazanych faktorach życia chrześcijan w IV wieku, to jednak dopełnia obrazu rodziny i życia chrześcijańskiego o te ważne elementy, które przecież stanowią również obszar wychowania w rodzinie i małżeństwie i życia ówczesnych rodzin chrześcijańskich /Ks. Prof. M. Wysocki/

Wydawnictwo: Adalbertinum
Autor: ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW
ISBN: 9788360737699
Format 210 mm
Liczba stron: 222
Wydanie: grudzień 2021
Oprawa broszurowa

Cena detaliczna 29,90 zł

lub telefonicznie: 516080507 w dni robocze w godz. 10-16
SZCZEGÓŁOWA KARTA POZYCJI W KATALOGACH BIBLIOTEKI NARODOWEJ:

Dariusz Konopko