Day: 23rd grudzień 2021

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W PISMACH OJCÓW KAPADOCKICH

Bardzo ciekawa i aktualna publikacja ks. dr hab. Stanisława Strękowskiego  obejmuje trzy części: małżeństwo/a i rodzina, w tym prymat dziewictwa nad małżeństwem, małżeństwa mieszane oraz